duży goniometr

Do czego służy duży goniometr?

Duży goniometr jest przydatnym narzędziem używanym w medycynie do pomiaru zakresu ruchu w stawach. Dzięki podziałce od 0 do 360 stopni pozwala precyzyjne określenie kątów. Jest to niezmiernie potrzebne narzędzie w ocenie i kontrolowaniu postępów rehabilitacji chorych. Goniometr stalowy budowa: Dzięki prostej formie, tani goniometr pozwala precyzyjne pomiar kątów pomiędzy dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako punkt odniesienia, podczas gdy ramię ruchome jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Skala umieszczona na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, który planujemy zmierzyć. Podczas przeprowadzania badań – inklinometr medyczny kluczowe jest przestrzeganie pewnych wytycznych. Poniżej prezentuję kluczowe ruchy i wskazówki z wykorzystaniem goniometru:
1. Określenie pozycji członów w wskazanym wzorze odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów powinno się sprawdzić pozycję badanej kończyny lub stawu. Niezbędne jest, aby badany znajdował się w pozycji wygodnej, a badacz miał określony widok na obszar, który będzie mierzony.
2. Wybór systemu odniesienia: Konieczne jest wskazanie układu odniesienia, w którym będą wykonywane pomiary. Dotyczy to zarówno badanej kończyny, jak i jej bliskich części także innych form anatomicznych, jakie potrafią mieć realizowane pomiary.
3. Zrobienie pomiarów w właściwym systemie odniesienia: Podczas pomiarów powinno się zachować harmonię również zrobienie ich w danym układzie odniesienia. W wypadku stawów dwu- i trzyosiowych jest potrzeba ustalenia, w jakiej płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma kluczowe znaczenie dla dokładności pomiarów.


4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki zdobyte podczas pomiarów w jakich stosujemy goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z systemem SFTR. Marka obecnego systemu składa się z głównych liter określających płaszczyzny, w jakich testowane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr https://med-store.pl/diagnostyka-fizjoterapeutyczna/pomiary-ruchomosci/20/93 miał wielkie zastosowanie nie tylko w branży medycznej, lecz też w operacjach cywilnych i wojskowych. Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje na ten temat:
1. Zastosowanie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był stosowany do wyznaczania kierunku i kątów w nawigacji, głównie na morzu. Pomagał marynarzom określić miejsce statku względem innych obiektów lub kierunku w jakim płynęli.
2. Wykorzystanie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł również zastosowanie w działaniach wojskowych. Był stosowany do określania zakresu i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr wykorzystywano też jako środek sygnalizacyjny w wojsku również w sytuacjach cywilnych. Był stosowany do wyznaczania pozycji wroga oraz do przekazywania komunikatów za usługą sygnałów. Dzięki swojej wszechstronności również możliwościom pomiarowym, goniometr stalowy był znaczącym narzędziem w różnych dziedzinach, w tym też w dziedzinach powiązanych z bezpieczeństwem i obronnością.