giấy phép thăm dò Malawi

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (mẫu ...

2015-10-20 · Mẫu 01: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (mẫu số 1) ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ …

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy ...

2022-10-25 · Giấy phép thăm dò khoáng sản; c. Giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản các loại, trừ giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; d. Giấy phép khai ...

Giấy phép môi trường bao gồm những gì?

2022-6-10 · Giấy phép môi trường là khái niệm pháp lý mới được quy định trong Luật BVMT 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022). Sau đây, Đại Nam sẽ làm rõ những vấn đề về …

Hành vi vi phạm quy định của giấy phép thăm dò, khai thác ...

2020-4-10 · Căn cứ Điều 10 Nghị định 36/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 10/5/2020) quy định xử phạt đối với cá nhân có hành vi vi phạm quy định của giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước như sau: 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 ...

Thông tư 45/2016/TT-BTNMT về đề án thăm dò khoáng sản ...

2019-5-20 · Số lượng bản chính của Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản chỉ phát hành 03 bản, bao gồm: 01 bản lưu tại

Cấp giấy phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản ...

Mô tả bước. Tiếp nhận hồ sơ: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" . - Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả. Giải quyết hồ sơ: - Chuyển hồ …

Đối tượng nào được thăm dò khoáng sản? Điều kiện để thực ...

2022-4-4 · Giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn không quá 48 tháng và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 48 tháng; mỗi lần gia hạn, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản phải trả lại ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò

Các quy định chung về cấp phép khai thác, sử dụng tài ...

6. Gia hạn giấy phép (Điều 22 Nghị định 201/2013/NĐ-CP) 1. Việc gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải căn cứ vào các quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định này và các điều kiện sau

Xin cấp giấy phép thăm dò tài nguyên nước dưới đất

2022-10-14 · Giấy đề nghị cấp giấy phép; Đề án thăm dò đất dưới nước với quy mô công trình có lưu lượng trên 3000 m 3 /ngày đêm trở lên sẽ do Bộ Tài nguyên và môi trường cấp, ít hơn sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước

Mẫu đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 3)

2015-12-5 · Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 3) ban hành kèm theo Thông tư số: 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tục xin cấp giấy phép môi trường [Chi tiết 2022]

Bước 1: Nộp hồ sơ. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có thể là: Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng cục ...

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện. (1) Tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ, gồm: – Cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước. – Trường đại học có bộ môn khảo cổ học. + Bảo tàng và Ban Quản lý di tích của Nhà nước có chức năng nghiên cứu khảo cổ.

Cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất ...

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thăm dò (Điều 35 Nghị định 201/2013/NĐ-CP) 1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp hai (02) bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Trường ...

Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cát mới nhất 2020

2. Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác cát. Trình tự xin cấp giấy phép khai thác cát được thực hiện theo Nghị định 158/2016/NĐ-CP về Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, cụ thể như sau: – Bước 1: Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề khai ...

Cấp phép thăm dò khoáng sản cho hộ gia đình 2020 như …

Để được tư vấn chi tiết về Cấp phép thăm dò khoáng sản cho hộ gia đình 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài t ư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected] . Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ ...

Thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép ...

2022-3-7 · Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh

Mẫu giấy phép thăm dò nước dưới đất (mẫu số 12)

2015-10-21 · GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP Căn cứ Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định …

Có được nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản ...

2022-4-26 · Theo quy định tại Điều 43 Luật Khoáng sản 2010 thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản phải có đủ điều kiện để được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định, cụ thể như sau: - Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa ...

Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

2022-10-22 · Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (Hình từ Internet) 1. Thăm dò khoáng sản là gì? Theo khoản 6 Điều 2 Luật Khoáng sản 2010 thì thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và …

Cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ – dulieuphaply

Thủ tục. Cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ. Trình tự thực hiện. - Tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tới Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Trong thời hạn 15 ngày làm việc ...

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

2022-11-3 · Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản Cấp Bộ, Ngành 3 6 1.004314 Gia hạn giấy phép khai …

Thủ Tục Cấp Giấy Phép Thăm Dò Khoáng Sản

Nguyên tắc cấp giấy phép. Hồ sơ thăm dò khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức; cá nhân đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp. Không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản; khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực dự trữ khoáng ...

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh khoáng sản [2022]

Giấy phép khai thác khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò, khai thác khoáng sản hợp pháp và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản

Thủ Tục Cấp Giấy Phép Thăm Dò Khoáng Sản

Nguyên tắc cấp giấy phép. Hồ sơ thăm dò khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức; cá nhân đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp. Không thuộc khu vực cấm hoạt …

Thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép ...

2022-3-7 · Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu …

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

4. Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 4. Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Cấp tỉnh) 4. Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một ...

Cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ – dulieuphaply

Thủ tục. Cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ. Trình tự thực hiện. - Tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ gửi hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tới Bộ …

tnmt.ninhthuan.gov.vn

1. Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. a) Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp h ồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại Sở Tài nguyên và Môi trường. …

Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ

Yêu cầu, điều kiện. (1) Tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ, gồm: – Cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước. – Trường đại học có bộ môn khảo cổ học. – Bảo tàng và Ban Quản lý di tích của Nhà nước có chức năng nghiên cứu khảo cổ. – Hội ...

Cấp giấy phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản ...

Mô tả bước. Tiếp nhận hồ sơ: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" . - Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả. Giải quyết hồ sơ: - Chuyển hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản cho phòng Quản lý tài nguyên ...

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT đăng ký khai thác nước dưới …

Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, …

Điều kiện, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

2021-9-7 · Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. Điều 48 Luật khoáng sản quy định: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép. Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng ...

Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản

2018-2-7 · Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP, tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản khi hợp đồng thi công đề án thăm dò khoáng sản với tổ chức, cá nhân có giấy phép thăm dò khoáng sản phải đáp ứng quy định tại Điều 35 Luật khoáng sản và các

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng ...

2022-3-25 · Bài viết này trình bày quy định về Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước Đồng hành cùng Thân chủ. Phương án tốt, giải pháp hay. Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến

2022-11-4 · Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản Cấp Bộ, Ngành 3 14 1.004285 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn Tài nguyên nước Cấp Bộ, Ngành 4 15 1.

Quy định mức xử phạt trong luật khai thác nước ngầm

2020-7-10 · Thi công khoan giếng thăm dò, khai thác nước dưới đất cho tổ chức cá nhân không có giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối một trong các hành vi vi phạm dưới đây:

Thành lập công ty nghiên cứu thị trường: 6 vấn đề quan trọng

Các giấy phép khác liên quan tới địa điểm (nếu có) d) Thời gian xử lý hồ sơ: Thời gian xử lý hồ sơ là 15 ngày làm việc Lưu ý: Nếu nhà đầu tư nước ngoài không muốn thành lập công ty vốn nước ngoài thì có thể chọn một trong các phương án sau:

Thủ tục xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

2018-5-30 · Vậy cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cần những điều kiện, thủ tục gì? 1. Để được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, trước tiên cá nhân, tổ chức cần đảm bảo điều kiện. – Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn …

Cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất ...

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép thăm dò (Điều 35 Nghị định 201/2013/NĐ-CP) 1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp hai (02) bộ hồ sơ và nộp phí thẩm …